Palniki atmosferyczne

W przypadku palników atmosferycznych powietrze do spalania tłoczone jest bezpośrednio z pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł. W tym przypadku stosuje się zasadę podstawowego inżektora. Gaz wtłacza się przez specjalne dysze, znajdujące się wewnątrz kanału. W tym miejscu powietrze do spalania może zostać zassane i zmieszane z gazem palnym. Tuż obok znajduje się kilka szczelin, przez które wytłacza się gotową mieszaninę gazu i powietrza.

Powietrze, w kierunku od dyszy do szczeliny wylotowej, zostaje rozrzedzone mieszaniną gazu i powietrza; niezbędna ilość resztkowego powietrza zostaje zassana przez płomień w drodze dyfuzji.

Spalanie odbywa się w specjalnej komorze spalania, wyposażonej w kilka kanałów, położonych równolegle do siebie. Każdy kanał posiada osobną dyszę.

Nagrzane gazy przedmuchuje się po spaleniu do górnej części wymiennika ciepła, w którym oddają określoną ilość swojej energii. Następnie są usuwane na zewnątrz przez kanał odprowadzający. W wyniku tego procesu i dzięki zachodzącemu w tym czasie spadkowi temperatury, powstaje strumień powietrza. W ten sposób mają miejsce systematyczne dostawy nowych porcji tlenu.

Zalety palników atmosferycznych:

  • Bardzo prosta budowa, tanie elementy składowe.
  • Praca urządzenia nie jest uzależniona od dostępności energii elektrycznej. Istotniejszą rolę odgrywa tu odpowiednio rozplanowany kanał odprowadzający oraz wartości całkowitego ciśnienia w przewodzie gazowym.
  • Palniki atmosferyczne nie emitują hałasu w czasie pracy.
  • Są lekkie, posiadają kompensator gumowy gwintowany oraz zajmują mało miejsca.
  • Instalacja lub wymiana nie sprawia problemów.

Palniki atmosferyczne mają także pewne wady. Należy, przede wszystkim, zainstalować kanał odprowadzający. Efektywność spalania mieszaniny gazu i powietrza w pełni zależy od składu powietrza i profesjonalnej instalacji wszystkich instalacji kotła grzejnego.