Armatura gazowa

Armatura gazowa i osprzęt wykorzystuje się w rurociągach doprowadzających i transportowych, a także do rozdzielenie gazu ziemnego. Dzięki tym urządzeniom możemy wyłączać i włączać zasilanie, a wymieniony system pozwala także określać ilość, kierunek i ciśnienie strumienia gazu.

Decydujące znaczenie w odniesieniu do całej armatury gazowej mają następujące parametry:

  • Ciśnienie nominalne;
  • Nominalna średnica wewnętrzna.

Ciśnienie nominalne (tzn. PN) - maksymalne ciśnienie przy 20 °C, które zapewnia ciągłość pracy różnych punktów łączenia armatury (osprzętu) i rurociągu. Nominalna średnica (tzn. DN) - wartość odnosząca się do wartości części, które powinny być podłączone w systemach i sieciach rurociągowych.

Armatura systemów gazowych dzieli się zgodnie ze swoim przeznaczeniem w następujący sposób:

Armatura rurociągowa odcinająca: stosowana do wielokrotnego odcięcia systemów i urządzeń oraz odcięcia gazociągów od osobnych odcinków. W tym celu wykorzystuje się zawory odcinające, zawory kurkowe i zasuwy.
Armatura rurociągowa regulująca: stosowana do zmiany i utrzymania ciśnienia w wyznaczonym zakresie. Zalicza się do niej zawory motylkowe, zasuwy i t.p.
Armatura zabezpieczająca: stosowana do zapobiegania skokom ciśnienia gazu powyżej wyznaczonej wartości. Przykład stanowi nadmiarowy zawór bezpieczeństwa.
Armatura awaryjnego rozłączania: stosuje się do szybkiego zautomatyzowanego odcięcia różnych systemów gazowych i narzędzi, a także gazociągów, w których został naruszony wyznaczony tryb pracy. Na przykład, odcinający zawór bezpieczeństwa.
Armatura odwrócona: zapobiega potok gazu w przeciwnym kierunku.
Odwadniacz: stosowany do automatycznego usuwania kondensatu, który gromadzi się w zbiorniku kondensacyjnym oraz niższych punktach sieci rurociągów.
Wybierając armaturę gazową należy uwzględniać chemiczne i fizyczne właściwości materiałów, wykorzystywanych przy jej produkcji.